Freonen

Bernard (J) Kroon

Gerardus v/d Meulen

Keet de Kie

Een trouwe fan

Tunfeestploech Blauhús

Niek

Keet Remswerd

Keet Westhem

Fam. Yme Dooper

De mannen fan Rock bij Rein

Marcel Altena

Merke Keats Commissie

Baukje en Simme

Wypke en Anita 

Fam. B. de Boer

Loonbedrijf Brandsma Wolsum

Simme Hobma

Franc

Tj. Galama Veehandel 

Jan Dooper

Koos en Hillie

Wiebe en Sietske Altena

 

 

Wie of wat zijn de “Freonen fan v.v Blauhûs”? 
Een initiatief voor personen, groepen en bedrijven die de voetbalvereniging v.v. Blauwhuis een warm hart toedragen. 

Waarom dit initiatief? 
Als kleine vereniging wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De kosten nemen ieder jaar opnieuw toe, maar de inkomsten groeien niet mee. Daarnaast is het belangrijk dat er meer mensen betrokken raken bij de vereniging. 

Wat houdt het in? 
Als Freon betaalt u €50 per jaar. Hiermee steunt u de voetbalvereniging direct, zodat vv Blauwhuis ook in de toekomst kan blijven investeren in onder andere de jeugd en de accomodatie. Op deze manier kan de kleine vereniging in het dorp blijven bestaan! 

Wat krijgt u er voor terug? 
Door lid te worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” komt uw naam als sponsor op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine van de club. Hier bent u na elke wedstrijd ook van harte uitgenodigd. 

Hoe wordt u sponsor? 
Wilt u graag lid worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs”, geef dan de volgende informatie door:

  • Naam
  • Adres
  • Met welke tekst u op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine wilt

Als nieuwe Freon fan v.v. Blauhûs kunt u bovenstaande informatie doorgeven aan:

Johannes Popma
Evert Terwisscha van Scheltinga

Ook kunt u de informatie e-mailen naar: info@vvblauwhuis.nl

 

Veehouder Huitema

Leo en Boudina

Gerard - Ietsje Johannes - Janieke

Jappie Zeinstra

Jelle's Bouwbedriuw Greonterp

Landbouwmechanisatiebedrijf D. Kuipers

Bouke & Karen

Anton & Annemiek en Sven

Gerrit en Regina

Ynze en Tine

Lennart en Freerkje

Bertus

Jorrit, Jildert en Geldou

Stichting Merke Blauhús

Bernard en Afke, Janna, Jesca en Willem

Café de Feonskip

Tjitte, Maaike, Ditmer

Klaas Piet

Sybold en Pietsje

Keet Hemdyk

Coverband de 4B's

Fam. Evert Zijlstra