Freonen

Bernard (J) Kroon

Gerardus v/d Meulen

Keet de Kie

Een trouwe fan

Tunfeest Ploech Blauhús

Niek

Keet Remswerd

Keet Westhem

Hotze Attema

Fam. Yme Dooper

De mannen fan Rock bij Rein

Marcel Altena

Merke Keats Commissie

Baukje en Simme

JG. Popma sr

Bert Meubelen Sneek

Wypke en Anita

Fam. B. de Boer

O.K.B. (op klompen begonnen)

Loonbedrijf Brandsma Wolsum

Simme Hobma

Franc

Tj. Galama Veehandel 

Jan Dooper

Koos en Hillie

Wiebe en Sietske Altena

Veehouder Huitema

Minicamping Afrodite

Leo en Boudina

Gerard - Ietsje Johannes - Janieke

 

Wie of wat zijn de “Freonen fan v.v Blauhûs”? 
Een initiatief voor personen, groepen en bedrijven die de voetbalvereniging v.v. Blauwhuis een warm hart toedragen. 

Waarom dit initiatief? 
Als kleine vereniging wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De kosten nemen ieder jaar opnieuw toe, maar de inkomsten groeien niet mee. Daarnaast is het belangrijk dat er meer mensen betrokken raken bij de vereniging. 

Wat houdt het in? 
Als sponsor betaalt u €50 per jaar. Hiermee steunt u de voetbalvereniging direct, zodat wij ook in de toekomst kunnen blijven investeren in onder andere de jeugd, de accommodatie, de vrouwenploeg en trainers. Op deze manier kan de kleine vereniging in het dorp blijven bestaan! 

Wat krijgt u er voor terug? 
Door lid te worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” komt uw naam als sponsor op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine van de club. Hier bent u na elke wedstrijd ook van harte uitgenodigd. 

Hoe wordt u sponsor? 
Wilt u graag lid worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs”, geef dan de volgende informatie door:

Naam
Adres
Met welke tekst u op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine wilt
Als nieuwe sponsor van v.v. Blauwhûs kunt u bovenstaande informatie doorgeven aan:

Johannes Popma (Gerben Rijpmastraat 44)
Evert Terwisscha van Scheltinga (Sinsmar 4)
Ook kunt u de informatie e-mailen naar johannes_pop @ hotmail.com

 

Jappie Zeinstra

Jelle's Bouwbedriuw Greonterp

Landbouwmechanisatiebedrijf D. Kuipers

Bouke & Karen

Het Draaiend Rad

Anton & Annemiek en Sven

Gerrit en Regina

Ynze en Tine

Beheerder Kantine

Lennart en Freerkje

Bertus

Jorrit, Jildert en Geldou

St. Merke Blauhús

Bernard en Afke, Janna, Jesca en Willem

Cafe de Feonskip

Tjitte, Maaike, Ditmer

Fam. Jappie de Jong

Klaas Piet

Sybold en Pietsje

Jeroen en Mariska + Inge

Keet Hemdyk

Obe & Vicky

NN

Douwe Foekema

Folert en Piety

Coverband de 4B's

Fam. Evert Zijlstra