Laatste Nieuws

Online

  We hebben 25 gasten online

Zoekbalk

Sponsoren

Contact

 

VV Blauwhuis


Broer de Wittestrjitte 5
8615 LD Blauwhuis
Wedstrijdsecretariaat telefoon: 06-30288264

 

E-mailadres website VV Blauwhuis

Zie ook Contact

Freonen PDF Afdrukken E-mailadres
Gebruikerswaardering: / 2
LaagsteHoogste 
Geplaatst door Jorrit   
vrijdag 29 april 2011 14:31


Bernard (J) Kroon

Gerard – Ietsje Johannes – Janieke

Simme Hobma

Tj. Galema Veehandel

Gerardus v/d Meulen

Een trouwe fan

Franc

Jan Dooper

Túnfeestploech Blauhús

N.N.

Niek

Wiebe en Sietske Altena

Fam. van Ravesteijn

Veehouder Huitema

Jan & Hielkje

Minicamping Afrodite

Hotze Attema

Leo & Boudina

Fam. Yme Dooper

Stal Remswerd

Obe & Vicky

Jappie Zeinstra

Marcel Altena

Jelle’s Boubedriuw Greonterp

Merke Keats commissie

Bouke & Karen

Baukje & Simme

Coverband de 4 B's

J.G. Popma sr.

Anton, Annemiek & Sven

Bert Meubelen Sneek

P. Bootsma

Wijpke en Anita

Ynze en Tine

Fam. B. de Boer

Beheerder Kantine

O.K.B. (Op Klompen Begonnen)

Bertus

Loonbedrijf Brandsma Wolsum

Jorrit, Jildert en Geldou

St. Merke Blauhús

Bernard en Afke,Janna,Jesca,Willem

Cafe de Freonskip

Tjitte, Maaike en Ditmer

Fam. Jappie de Jong

Klaas Piet

Sybold & Pietsje

Jeroen & Mariska, Inge

Lennart en Freerkje

Freddy en Pier

Racing Team Blauwhús 33 56 66 333

Douwe Foekema

De mannen fan Rock by Rein

Folkert en Piety

N.N.

S. van Ravesteijn

Fam. Evert Zijlstra


Wie of wat zijn de “Freonen fan v.v Blauhûs”?

Een initiatief voor personen, groepen en bedrijven die de voetbalvereniging v.v. Blauwhuis een warm hart toedragen.

Waarom dit initiatief?
Als kleine vereniging wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De kosten nemen ieder jaar opnieuw toe, maar de inkomsten groeien niet mee. Daarnaast is het belangrijk dat er meer mensen betrokken raken bij de vereniging.

Wat houdt het in?
Als sponsor betaalt u €50 per jaar. Hiermee steunt u de voetbalvereniging direct, zodat wij ook in de toekomst kunnen blijven investeren in onder andere de jeugd, de accommodatie, de vrouwenploeg en trainers. Op deze manier kan de kleine vereniging in het dorp blijven bestaan!

Wat krijgt u er voor terug?
Door lid te worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” komt uw naam als sponsor op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine van de club. Hier bent u na elke wedstrijd ook van harte uitgenodigd.

Hoe wordt u sponsor?
Wilt u graag lid worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs”, geef dan de volgende informatie door:

  • Naam
  • Adres
  • Met welke tekst u op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine wilt

Als nieuwe sponsor van v.v. Blauwhûs kunt u bovenstaande informatie doorgeven aan:

  • Johannes Popma (Gerben Rijpmastraat 44)
  • Evert Terwisscha van Scheltinga (Sinsmar 4)

Ook kunt u de informatie e-mailen naar johannes_pop {at} hotmail.com (vervang {at} door @).

Laatst aangepast op zondag 31 januari 2016 20:07
 


Powered by Joomla!
Template 'Tennis' downloaded from ThemZa, edited by V.V. Blauwhuis
© 2011 - 2015, V.V. Blauwhuis