Freonen

Bernard (J) Kroon
Gerard – Ietsje Johannes – Janieke
Simme Hobma
Tj. Galema Veehandel
Gerardus v/d Meulen
Een trouwe fan
Franc
Jan Dooper
Túnfeestploech Blauhús
N.N.
Niek
Wiebe en Sietske Altena
Fam. van Ravesteijn
Veehouder Huitema
Jan & Hielkje
Minicamping Afrodite
Hotze Attema
Leo & Boudina
Fam. Yme Dooper
Stal Remswerd
Obe & Vicky
Jappie Zeinstra
Marcel Altena
Jelle’s Boubedriuw Greonterp
Merke Keats commissie
Bouke & Karen
Baukje & Simme
Coverband de 4 B's
J.G. Popma sr.
Anton, Annemiek & Sven
Bert Meubelen Sneek
P. Bootsma
Wijpke en Anita
Ynze en Tine
Fam. B. de Boer
Beheerder Kantine
O.K.B. (Op Klompen Begonnen)
Bertus
Loonbedrijf Brandsma Wolsum
Jorrit, Jildert en Geldou
St. Merke Blauhús
Bernard en Afke,Janna,Jesca,Willem
Cafe de Freonskip
Tjitte, Maaike en Ditmer
Fam. Jappie de Jong
Klaas Piet
Sybold & Pietsje
Jeroen & Mariska, Inge
Lennart en Freerkje
Freddy en Pier
Racing Team Blauwhús 33 56 66 333
Douwe Foekema
De mannen fan Rock by Rein
Folkert en Piety
N.N.
S. van Ravesteijn
Fam. Evert Zijlstra

Wie of wat zijn de “Freonen fan v.v Blauhûs”? 
Een initiatief voor personen, groepen en bedrijven die de voetbalvereniging v.v. Blauwhuis een warm hart toedragen. 

Waarom dit initiatief? 
Als kleine vereniging wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. De kosten nemen ieder jaar opnieuw toe, maar de inkomsten groeien niet mee. Daarnaast is het belangrijk dat er meer mensen betrokken raken bij de vereniging. 

Wat houdt het in? 
Als sponsor betaalt u €50 per jaar. Hiermee steunt u de voetbalvereniging direct, zodat wij ook in de toekomst kunnen blijven investeren in onder andere de jeugd, de accommodatie, de vrouwenploeg en trainers. Op deze manier kan de kleine vereniging in het dorp blijven bestaan! 

Wat krijgt u er voor terug? 
Door lid te worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” komt uw naam als sponsor op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine van de club. Hier bent u na elke wedstrijd ook van harte uitgenodigd. 

Hoe wordt u sponsor? 
Wilt u graag lid worden van de “Freonen fan v.v. Blauhûs”, geef dan de volgende informatie door:

Naam
Adres
Met welke tekst u op het bord van de “Freonen fan v.v. Blauhûs” in de kantine wilt
Als nieuwe sponsor van v.v. Blauwhûs kunt u bovenstaande informatie doorgeven aan:

Johannes Popma (Gerben Rijpmastraat 44)
Evert Terwisscha van Scheltinga (Sinsmar 4)
Ook kunt u de informatie e-mailen naar johannes_pop @ hotmail.com